RZECZ O BIZNESIE

Średnia dzienna sprzedaż Rzeczpospolitej
56000
Średnie czytelnictwo Rzeczpospolitej
496000
Rzeczpospolita - od 1920 roku na rynku
97
Rzeczpospolita - najczęściej cytowane medium
1

DANE – PROFIL CZYTELNIKA

w wieku najwyższej aktywności zawodowej
79%
wykształcenie wyższe
78%
miesięczny dochód powyżej 2500 zł netto
77%
pracownik umysłowy - dyrektorzy, właściciele firm, specjaliści, przedst. wolnych zawodów, technicy
87%
Źródło: odsetek w strukturze czytelników, PBC, I-VI 2016, wskaźnik SCPW

STRONY RYNKU

Średnie dzienne rozpowszechnienie płatnego dziennika
159000
Średnie czytelnictwo Gazety Wyborczej
1112000
Gazeta Wyborcza - od 1989 roku na rynku
28
Gazeta Wyborcza - drugi pod względem czytelnictwa dziennik w Polsce
2

DANE – PROFIL CZYTELNIKA

w wieku najwyższej aktywności zawodowej
63%
wykształcenie wyższe
54%
miesięczny dochód powyżej 2000 zł netto
65%
pracownik umysłowy i studenci - dyrektorzy, właściciele firm, specjaliści, przedst. wolnych zawodów, technicy
56%
Żródło: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown, I-XII 2016, N = 20 068, wskaźnik CCS. Opracowanie Agora S.A.