Solidny Pracodawca Roku to nagroda będąca potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach.

Czy opłaca się być solidnym pracodawcą? Czy uczciwe traktowanie pracowników przekłada się na wymierne korzyści? Tak! Przedsiębiorstwa należące do elitarnego grona laureatów są bardziej wiarygodne w oczach innych podmiotów gospodarczych i ludzi.

NASZA MISJA

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

Nagroda Solidny Pracodawca Roku przyznawana jest przedsiębiorstwom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo oraz warunki pracy, jak również o rozwój pracowników. Poprzez zdobyte wyróżnienie laureaci potwierdzają wysoką jakość zatrudnienia oraz umacniają własny wizerunek jako rzetelnego pracodawcy. Przyznany tytuł jest doskonałym narzędziem w działaniach employer brangingowych. Dzięki niemu firma buduje pozytywny wizerunek w oczach potencjalnych pracowników, klientów czy kontrahentów.

- GOWORK - WYWIAD Z TINĄ DEJ, DYREKTORKĄ PROGRAMY SOLIDNY PRACODAWCA ROKU

WERYFIKACJA I KRYTERIA

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju redakcja na podstawie zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów. Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja, gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku. Program adresowany jest do firm prowadzących dzialalność na terenie Polski i cechujących się szczególną dbałością o warunki pracy oraz rozwój pracowników.

Głównym kryterium wyboru Laureatów jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in.:

1

ścieżka kariery (szkolenia pracowników)

2

zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie (m.in. PIP, urzędy pracy, władze i środowisko lokalne, pracownicy)

3

dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan, wzrost/spadek zatrudnienia – przyczyny tych zjawisk)

1

warunki pracy (respektowanie przepisów BHP, prawo pracy, itp.)

2

terminowość wypłat

3

warunki socjalne

KONTAKTTina Dej
Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku

t.dej@solidnypracodawca.pl
tel. 736 343 470
tel. 32 413 07 31

SOLIDNY

PRACODAWCA ROKU

Solidny Pracodawca Roku to nagroda będąca potwierdzeniem klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach.

Czy opłaca się być solidnym pracodawcą? Czy uczciwe traktowanie pracowników przekłada się na wymierne korzyści? Tak! Przedsiębiorstwa należące do elitarnego grona laureatów są bardziej wiarygodne w oczach innych podmiotów gospodarczych i ludzi.

NASZA

MISJA
Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

Nagroda Solidny Pracodawca Roku przyznawana jest przedsiębiorstwom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo oraz warunki pracy, jak również o rozwój pracowników. Poprzez zdobyte wyróżnienie laureaci potwierdzają wysoką jakość zatrudnienia oraz umacniają własny wizerunek jako rzetelnego pracodawcy. Przyznany tytuł jest doskonałym narzędziem w działaniach employer brangingowych. Dzięki niemu firma buduje pozytywny wizerunek w oczach potencjalnych pracowników, klientów czy kontrahentów.

WERYFIKACJA I KRYTERIA

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju redakcja na podstawie zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów. Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja, gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku. Program adresowany jest do firm prowadzących dzialalność na terenie Polski i cechujących się szczególną dbałością o warunki pracy oraz rozwój pracowników.

Głównym kryterium wyboru Laureatów jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in.:

1

warunki pracy (respektowanie przepisów BHP, prawo pracy, itp.)

2

terminowość wypłat

3

warunki socjalne

1

ścieżka kariery (szkolenia pracowników)

2

zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie (m.in. PIP, urzędy pracy, władze i środowisko lokalne, pracownicy)

3

dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan, wzrost/spadek zatrudnienia – przyczyny tych zjawisk)


Employer branding


Jakość zatrudnienia


Kapitał ludzki


Media


Prestiż


Liderzy HR


Najlepsze marki


CSR

SOLIDNA

PROMOCJA MEDIALNA

Istotnym celem programu jest część medialna. Uczestnicy poprzez prezentacje prasowe publikowane na łamach dodatków do dzienników: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza” czy w magazynie branżowym „Personel i Zarządzanie”– mają okazję wzmocnić swój wizerunek jako rzetelnego pracodawcy, jak również promować swoje produkty bądź usługi.

Dodatki są integralną częścią gazet i znajdują się w ich środku. Celem prezentacji jest pokazanie dokonanych inwestycji w kapitał ludzki, jak też przełożenie właściwej polityki personalnej na osiągane efekty ekonomiczne i pozycję rynkową.

- STRONY RYNKU
- STRONY BIZNESU PLUS
- PERSONEL I ZARZĄDZANIE
- GOWORK - WYWIAD Z TINĄ DEJ, DYREKTORKĄ PROGRAMY SOLIDNY PRACODAWCA ROKU

 


Tina Dej

Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku

t.dej@solidnypracodawca.pl
tel. 736 343 470
tel. 32 413 07 31